วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ประชุมคณะทำงานของกศน.เขตมีนบุรี เรื่องการจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุม กศน.เขตมีนบุรีจัดการเรียนการสอนครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ และการนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสนุกกับอักษรโรมันที่ทุกคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และซักซ้อม/เตรียมการพิธีเปิดศูนย์การเรียนแห่งใหม่และพิธีเปิดศูนย์อาเซียนวันที่ 24 พ.ย.58
ลงพื้นที่นำทีมโดยท่านผู้อำนวยการ พร้อมกับเยี่ยมชมกลุ่มแม่บ้านตาลเดี่ยว เป็นกลุ่มแม่บ้านทำน้ำพริกสมุนไพร ซึ่งเป็นของดีของเขตมีนบุรีอีกอย่างหนึ่ง

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 นำนักศึกษาทำ กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ กับการทำกระทงช่วยวัดบางเพ็งใต้ และที่สำคัญกระทงที่ทำนั้นทำจากวัสดุย่อยสลายง่ายที่ทำจากกล้วยทั้งนั้น โดยไม่ทำลายธรรมชาติคุณวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตมีนบุรี มอบใบประกาศกิตติคุณให้กับชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 คุณสมโภชน์  ช่วยอุปการ และชุมชนพนาสนธ์ 3 นายเดช  พินิจวรกุล วันที่  8  พฤศจิกายน 2558 ณ.รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ซึ่งให้ใช้สถานที่ของชุมชนเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป
ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558  วันที่ 8  พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการ 600  คน  ได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คุณวิรัตน์  มีนชัยนันท์  เป็นประธานในพิธี


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 คณะบุคลากร กศน.เขตมีนบุรี ร่วมรับชม รายการสายใย กศน. เรื่องชี้แจงแผนปฏิบัติงานประจำปี 2559 ทางช่อง ETV โดยท่าน เลขาธิการ กศน. นายสุรพงษ์ จำจด เวลา 10.00-11.00น.
มีห้องทำการของ กศน.แขวงแล้วนะ แต่ยังขาดแอร์ ใครมีความประสงค์จะบริจาค ยินดีรับบริจาคโดยไม่มีเงื่อนไขนะคะ

กิจกรรมการเรียนการสอนวันที่ 29 พ.ย. 58 เรื่องการทำโครงงาน และความหมายความสำคัญ ของโครงงานและเตรียมสถานที่ในการเปิด กศน.ตำบล/ศรช.