วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558  วันที่ 8  พฤศจิกายน 2558 ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ เขตมีนบุรี ผู้เข้าร่วมโครงการ 600  คน  ได้รับเกียรติจากประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คุณวิรัตน์  มีนชัยนันท์  เป็นประธานในพิธี

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น