วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จัดการเรียนการสอนครั้งที่ 3 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 เรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง จำนวนและการดำเนินการ และการนำวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน รวมถึงการสนุกกับอักษรโรมันที่ทุกคนไม่เคยรู้จักกันมาก่อน และซักซ้อม/เตรียมการพิธีเปิดศูนย์การเรียนแห่งใหม่และพิธีเปิดศูนย์อาเซียนไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น