วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558คุณวิรัตน์ มีนชัยนันท์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา กศน.เขตมีนบุรี มอบใบประกาศกิตติคุณให้กับชุมชนนิมิตใหม่ซอย 1 คุณสมโภชน์  ช่วยอุปการ และชุมชนพนาสนธ์ 3 นายเดช  พินิจวรกุล วันที่  8  พฤศจิกายน 2558 ณ.รร.เศรษฐบุตรบำเพ็ญ  ซึ่งให้ใช้สถานที่ของชุมชนเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น