วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

วันที่ 1 พ.ย. 58 ทำความสะอาด จัดสถานที่เรียนแห่งใหม่ ของพวกเรากลุ่ม ศรช.นิมิตใหม่ ซอย 1  สอนระดับประถมศึกษา  และมัธยมศึกษาตอนต้น โดยอาจารย์อักษราภัต  สาริกะวณิช  เริ่มใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2558  เป็นต้นไป
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น