วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ศรช.นิมิตใหม่ ซอย 1 จัดการเรียนการสอนวันที่ 6 ธันวาคม 2558 เรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ประโยชน์ของการ
ทำแผนพัฒนาความคิด และการเขียน Mind Map และร่วมกันจัดทำการ์ดเพื่อพ่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น