วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปรับพื้นที่เพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของแขวงมีนบุรี ณ ชุมชนพนาสนธ์ 3 (ศูนย์การเรียนชุมชนพนาสนธ์ 3) ผู้รับผิดชอบโดยอาจารย์อรทัย ฤทธิทิศ  และประธานชุมชน คุณเดช  พินิจวรกุลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น